Podział majątku – praktyczne aspekty w świetle obowiązujących przepisów, w nurcie „Sztuki rozstania”

03.02.2021
MIEJSCE: ONLINE
Cena: 99 zł

Warsztat połączony będzie ze spotkaniem autorskim książki „Sztuka rozstania – kiedy prawo idzie w przez z psychologią”.

Spotkanie prowadzone będzie przez adwokat Honoratę Janik-Skowrońską, autorkę książki „Sztuka rozstania – kiedy prawo idzie w parze z psychologią”.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo:

  • W jaki sposób powstaje wspólność majątkowa małżeńska,
  • Czym jest rozdzielność majątkowa małżeńska,
  • Co wchodzi w skład majątku wspólnego na różnych etapach małżeństwa,
  • Czym jest majątek osobisty każdego z małżonków,
  • W jaki sposób powstaje ustrój rozdzielności w małżeństwie i kiedy go wprowadzić,
  • Jakie są możliwości podziału majątku wspólnego,
  • Jak wygląda i na czym polega podział nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym.

Na koniec zbierzemy wszystkie informacje w całość i je podsumujemy.

Atutem spotkania będą praktyczne aspekty związane z przygotowaniem stron do ustalenia formy podziału majątku po rozstaniu oraz przygotowaniem wniosków do sądu w tym zakresie, a także przygotowania się do udziału w mediacji.

Autorka opiszę jak pracować nad ustalaniem strategii procesowej oraz działaniem przed sądem. 

Wspólnie przeanalizujemy konkretne przypadki tzw. „z sali sądowej” oraz omówimy sprawy, z którymi spotyka się adwokat czy mediator.

Na spotkanie i warsztat zapraszamy osoby, które zmagają się z problemem rozstania, podziału majątku i ustalenia kwestii prawnych i życiowych z tym związanych, prawników, psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, studentów kierunków społecznych, a także dla osób, które na co dzień pracują z osobami znajdującymi się w sytuacjach rozstania.

Koszt udziału w spotkaniu:

185 PLN + VAT   Specjalna oferta! Do 31.01.2021 koszt szkolenia to tylko 99 PLN.

Miejsce spotkania:

ONLINE

Prowadząca: 

Adwokat Honorata Janik – Skowrońska, doświadczony adwokata, twórczyni nurtu prawno – psychologicznego „Sztuka rozstania” ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego Ukończyła etatową aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Następnie uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Jest wiodącym specjalistą z zakresu prawa rodzinnego. Zajmuje się rozwodami, władzą rodzicielską, opieką nad dziećmi, alimentami, podziałami majątku.

Wobec nowatorskich rozwiązań przez nią podejmowanych wielokrotnie doceniana i wyróżniana. Była, obok Rzecznika Praw Dziecka i Mirosławy Kątnej – przewodniczącej Komitetu Ochrony Praw Dziecka prelegentem na konferencji „Kocham, Rozumiem, Szanuję” II Malborskiego Kongresu Dziecięcego, gdzie miała okazję wygłosić wykład na temat Roli dziecka w procesie sądowym”. 

Ponadto reprezentowała Polskę na The International Scientific Conference on Shared Parenting, Malaga, Spain, gdzie poruszane były kwestie związane z opieką naprzemienną, alienacją rodzicielską oraz współpracą rodzicielską. 

Brała aktywny udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie RP – wygłaszała opinię na temat opieki naprzemiennej.