„Opieka współdzielona – praktyczne aspekty jej wdrażania w świetle obowiązujących przepisów, w nurcie „Sztuki rozstania”

28.10.2020
MIEJSCE: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Cena: 185 zł

„Opieka współdzielona – praktyczne aspekty jej wdrażania w świetle obowiązujących przepisów, w nurcie „Sztuki rozstania”

Warsztat połączony będzie ze spotkaniem autorskim książki „Sztuka rozstania – kiedy prawo idzie w przez z psychologią”.

Spotkanie prowadzone będzie przez adwokat Honoratę Janik-Skowrońską, autorkę książki „Sztuka rozstania – kiedy prawo idzie w parze z psychologią” i mediatora – Magdę Bellwon.

Podczas spotkania zachęcimy Państwa do innego spojrzenia na kwestię świadomości prawnej ludzi i wprowadzenie nowej jakości do kultury prawnej w zakresie wdrażania różnych form opieki współdzielonej. 

Przedstawimy, jak ważna jest świadomość prawna i w jaki sposób wpływa ona na jakość życia. Dowiedzą się Państwo również, jak ważne jest połączenie wiedzy prawnej i psychologicznej oraz jak posiadana wiedza może wspierać mediację i pracę mediatora rodzinnego.

Podczas spotkania zostaną przedstawione prawa i obowiązki małżonków i konkubentów wzajemnie w stosunku do siebie oraz w stosunku do ich dzieci – w kontekście opieki współdzielonej. Przedstawione zostaną również możliwości jakie daje mediacja w przypadku uzgodnień dotyczących opieki współdzielonej przy udziale obojga Rodziców.

Atutem spotkania będą praktyczne aspekty związane z przygotowaniem stron do ustalenia formy opieki nad dzieckiem po rozstaniu oraz przygotowaniem wniosków do sądu w tym zakresie a także przygotowania się do udziału w mediacji.

Opiszemy jak pracować nad ustalaniem strategii procesowej oraz działaniem przed sądem. 

Wspólnie przeanalizujemy konkretne przypadki tzw. „z sali sądowej” oraz omówimy sprawy, z którymi spotyka się mediator.

Na spotkanie i warsztat zapraszamy osoby, które zmagają się z problemem rozstania i ustalenia kwestii prawnych i życiowych z tym związanych, prawników, psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, studentów kierunków społecznych, a także dla osób, które na co dzień pracują z osobami znajdującymi się w sytuacjach rozstania.  

Koszt udziału w spotkaniu:

185 PLN

Rejestracja na wydarzenie i zakup biletów na stronie: www.sztukarozstania.com

Miejsce spotkania:

„Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza”, ul. Grunwaldzka 82, Gdańsk

Prowadzące:

Adwokat Honorata Janik – Skowrońska, doświadczony adwokata, twórczyni nurtu prawno – psychologicznego „Sztuka rozstania” ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego Ukończyła etatową aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Następnie uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Jest wiodącym specjalistą z zakresu prawa rodzinnego. Zajmuje się rozwodami, władzą rodzicielską, opieką nad dziećmi, alimentami, podziałami majątku.

Wobec nowatorskich rozwiązań przez nią podejmowanych wielokrotnie doceniana i wyróżniana. Była, obok Rzecznika Praw Dziecka i Mirosławy Kątnej – przewodniczącej Komitetu Ochrony Praw Dziecka prelegentem na konferencji „Kocham, Rozumiem, Szanuję” II Malborskiego Kongresu Dziecięcego, gdzie miała okazję wygłosić wykład na temat Roli dziecka w procesie sądowym”. 

Ponadto reprezentowała Polskę na The International Scientific Conference on Shared Parenting, Malaga, Spain, gdzie poruszane były kwestie związane z opieką naprzemienną, alienacją rodzicielską oraz współpracą rodzicielską. 

Brała aktywny udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie RP – wygłaszała opinię na temat opieki naprzemiennej.

Magda Bellwon – mediator, trener

Z wykształcenia prawniczka. Z pasji i zawodu  mediatorka i trenerka umiejętności mediacyjnych oraz komunikacyjnych i negocjacyjnych.

Od 2007 roku  praktykująca mediatorka. Certyfikowana trenerka metody Action Learning. 

Właścicielka firmy „Conseo”, zajmującej się prowadzeniem mediacji, negocjacji,  propagowaniem   idei polubownego rozwiązywania sporów oraz szkoleniami z zakresu mediacji,  umiejętności mediacyjnych oraz treningu umiejętności komunikacyjnych.

Członkini Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń i warsztatów pokazuję jak ważna jest współpraca w życiu prywatnym i zawodowym. Dzięki umiejętności dostrzegania „punktów zapalnych” w pracy zespołów oraz we wzajemnych relacjach wspieram w znalezieniu rozwiązania a tym samym pokazuję  jak nie  powtarzać  tych samych błędów w przyszłości. Równoważąc  pracę mediatora, prowadzę sesje Action Learningu, które dają  możliwość pracy nad celami, wśród przyjaznej grupy ludzi, poszukującej nowych rozwiązań, wspierającej się w czasie pracy i dzielącej się swoim doświadczeniem.

Prowadzę warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców, prawników oraz trójmiejskich NGO, promując ideę mediacji i pokazuję jej praktyczne zastosowanie w życiu codzienny. Współpracuję z trójmiejskimi  uczelniami wyższymi.

W życiu codziennym propaguję myślenie „poza schematami”, poszukując kreatywnych rozwiązań, wspieram innych w znalezieniu rozwiązania w sprawach, które wydają się bez wyjścia.