„Opieka współdzielona – praktyczne aspekty jej wdrażania w świetle obowiązujących przepisów, w nurcie „Sztuki rozstania”

20.01.2021
MIEJSCE: ONLINE
Cena: 185 zł

Spotkanie prowadzone będzie przez adwokat Honoratę Janik-Skowrońską, autorkę książki „Sztuka rozstania – kiedy prawo idzie w parze z psychologią”.

Podczas spotkania zachęcimy Państwa do innego spojrzenia na kwestię świadomości prawnej ludzi i wprowadzenie nowej jakości do kultury prawnej w zakresie wdrażania różnych form opieki współdzielonej.

Pani Mecenas przedstawi, jak ważna jest świadomość prawna i w jaki sposób wpływa ona na jakość życia. Dowiedzą się Państwo również, jak ważne jest połączenie wiedzy prawnej i psychologicznej oraz jak posiadana wiedza może wspierać mediację.

Podczas spotkania zostaną przedstawione prawa i obowiązki małżonków i konkubentów wzajemnie w stosunku do siebie oraz w stosunku do ich dzieci – w kontekście opieki współdzielonej. Przedstawione zostaną również możliwości jakie daje mediacja w przypadku uzgodnień dotyczących opieki współdzielonej przy udziale obojga Rodziców.

Atutem spotkania będą praktyczne aspekty związane z przygotowaniem stron do ustalenia formy opieki nad dzieckiem po rozstaniu oraz przygotowaniem wniosków do sądu w tym zakresie a także przygotowania się do udziału w mediacji.

Autorka opiszę jak pracować nad ustalaniem strategii procesowej oraz działaniem przed sądem. 

Wspólnie przeanalizujemy konkretne przypadki tzw. „z sali sądowej” oraz omówimy sprawy, z którymi spotyka się adwokat czy mediator.

Na spotkanie i warsztat zapraszamy osoby, które zmagają się z problemem rozstania i ustalenia kwestii prawnych i życiowych z tym związanych, prawników, psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, studentów kierunków społecznych, a także dla osób, które na co dzień pracują z osobami znajdującymi się w sytuacjach rozstania.  

Koszt udziału w spotkaniu:

185 PLN + VAT

Miejsce spotkania:

ONLINE

Prowadząca: 

Adwokat Honorata Janik – Skowrońska, doświadczony adwokata, twórczyni nurtu prawno – psychologicznego „Sztuka rozstania” ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego Ukończyła etatową aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Następnie uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Jest wiodącym specjalistą z zakresu prawa rodzinnego. Zajmuje się rozwodami, władzą rodzicielską, opieką nad dziećmi, alimentami, podziałami majątku.

Wobec nowatorskich rozwiązań przez nią podejmowanych wielokrotnie doceniana i wyróżniana. Była, obok Rzecznika Praw Dziecka i Mirosławy Kątnej – przewodniczącej Komitetu Ochrony Praw Dziecka prelegentem na konferencji „Kocham, Rozumiem, Szanuję” II Malborskiego Kongresu Dziecięcego, gdzie miała okazję wygłosić wykład na temat Roli dziecka w procesie sądowym”. 

Ponadto reprezentowała Polskę na The International Scientific Conference on Shared Parenting, Malaga, Spain, gdzie poruszane były kwestie związane z opieką naprzemienną, alienacją rodzicielską oraz współpracą rodzicielską.

Brała aktywny udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie RP – wygłaszała opinię na temat opieki naprzemiennej.