Zobacz pozostałe

Pakiet
Moduł odpowiedzialność
Ten moduł jest skierowany do osób potrzebujących dowiedzieć się i usystematyzować wiedzę prawną dotyczącą praw, obowiązków rodzica i nie tylko, ale także pomoże osobom uwikłanym w trudną relacje, które zapominają o swoim dobru, potrzebach i szacunku do siebie, odzyskać je na nowo.
Pakiet
Moduł relacje
Ten moduł to kwintesencja asertywności. Stawianie swoich granic jest trudną sztuką, wymagającą od nas samych konsekwencji i wytrwałości, ale kto powiedział, że droga do wewnętrznej harmonii jest łatwa?
Pakiet
Moduł porozumienie
Ten moduł to warsztat, który pokaże Ci co tak naprawdę oznacza kompromis.
Pakiet
Ustalenie obowiązku alimentacyjnego
W pakiecie:
- Formularz Sztuki porozumienia
- Prezentacja: Ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Pakiet
Pozew o rozwód
W pakiecie:
- Wideo z omówieniem (37 min)
- Wzór pozwu o rozwód
- Wzór porozumienia
- Lista Sądów Okręgowych