Koronawirus, a kontakty z dzieckiem

Życie jest nieprzewidywalne i pisze własne scenariusze.

Kiedy toczą się sprawy sądowe, batalie o dzieci, rozpoznawane są liczne wnioski, przesłuchiwani świadkowie …. nagle zdarzyło się coś, czego nikt nie przewidział. Wybuchła pandemia koronawirusa.

Rodzice powinni zjednoczyć swoje siły – po to, aby uchronić swoje dziecko przed chorobą.

Niedopuszczalnym jest, aby wykorzystywać pandemię do tego, aby utrudniać, bądź ograniczać kontakt któregoś z rodziców z dzieckiem. Takie zachowanie ma symptomy alienacji rodzicielskiej.

W wielu przypadkach Strony mają uregulowany sposób sprawowania opieki nad dziećmi, czy to na zasadzie opieki współdzielonej, czy na zasadzie kontaktów z drugim rodzicem. W ciągu ostatnich kilku dni otrzymałam mnóstwo pytań z Państwa strony – w jaki sposób realizować opiekę i kontakty podczas pandemii?

  1. Każdy z rodziców sprawujący opiekę nad dzieckiem musi podchodzić do tematu pandemii w sposób odpowiedzialny. Dany rodzic powinien przestrzegać zaleceń polegających na powstrzymaniu się od spotkań z osobami, które choćby potencjalnie mogą zarazić go koronawirusem. Stosować zasady dezynfekcji i higieny.
  2. W przypadku w którym dany rodzic wykonuje pracę (np. praca na lotnisku, w supermarkecie, w szpitalu), która może narazić dziecko lub inne osoby na zarażenie koronawirusem należy bezwzględnie odstąpić od kontaktów osobistych z dzieckiem. W takiej sytuacji należy umożliwić kontakt zastępczy – np. za pomocą Skype, telefonu lub innego komunikatora.
  3. Rodzice, którzy wykonują pracę w domu powinni dokonać podziału opieki nad dzieckiem, w taki sposób, aby każdy z rodziców opiekował się dzieckiem w określonym czasie. Należy zwrócić uwagę, że oprócz tego, że wszyscy chronimy się przed zachorowaniem – mamy spokojny czas na spędzanie go z rodziną. Każdy z rodziców ma do tego prawo.
  4. Zaznaczam, że żaden z rodziców nie jest „właścicielem” dziecka i nie powinien jednostronnie rozporządzać osobą dziecka. Dokonanie podziału opieki, z zastrzeżeniem punktów pisanych powyżej – jest obowiązkiem rodziców.
  5. Wykorzystywanie sytuacji pandemii do bezpodstawnego ograniczania kontaktów dziecka z którymś z rodziców jest nadużywaniem władzy rodzicielskiej.

Zachęcam do pochylenia się nad rozwiązaniem kwestii sprawowania opieki nad dzieckiem w trakcie pandemii koronawirusa.

Jest to trudny czas zarówno dla dzieci jak i dla rodziców.

Dołącz do grupy na Facebooku,
Aby brać udział w webinarach

Chcę dołączyć