Dziecko w centrum

Dziecko w centrum – jest to nurt w jakim od wielu lat działa Kancelaria Adwokacka zarządzana przez adwokat Honoratę Janik- Skowrońską.

Sprawy dotyczące dzieci – są sprawami szczególnej, najwyższej wagi.

Dzieci są osobami bezbronnymi. Do pewnego wieku, ich los jest całkowicie zależny od decyzji, działań, stanu emocjonalnego, świadomości, czy kompetencji rodzicielskich ich rodziców, a jeżeli rodzice nie potrafią sami wypracować rozwiązań – jest zależy od decyzji sądów rodzinnych.

Wychowywanie szczęśliwych, świadomych siebie, empatycznych dzieci – nie jest łatwe. Należy zdawać sobie sprawę, że poprzez wychowanie dzieci – kształtujemy ich przyszłość. W bardzo dużej mierze od tego, co przeżyło nasze dziecko – w jaki sposób obchodzono się z jego uczuciami w dzieciństwie – wpłynie na Jego dorosłe życie. Będzie miało to wpływ na karierę zawodową takiej osoby, relacje wśród przyjaciół, znajomych, związkach, relacjach rodzinnych itd.

Każdy (a przynajmniej większość) z rodziców chce dobra swojego dziecka.

Zdarza się nierzadko, że rodzice – pogrążeni w „walce” około rozwodowej, czy po – rozwodowej zupełnie zatracają się w niej. Negatywne emocje są tak silne, że nie potrafią racjonalnie ocenić zaistniałej sytuacji.

Rozstający się rodzice, często nie zdając sobie sprawy – wyrządzają nieodwracalną krzywdę swoim dzieciom. Najczęstsze błędy popełniane przez rodziców:

– negatywne wypowiadanie się o drugim rodzicu w obecności dziecka,

– toczenie kłótni przy dziecku,

– przyjmowanie błędnych założeń (oczekiwanie, że drugi rodzic będzie idealny – i rozliczanie go z tego wobec dziecka,

– wykorzystywanie dziecka w charakterze informatora,

– zwierzanie się dziecku ze swojej trudnej sytuacji (emocjonalne obciążanie dziecka),

– zmuszanie dziecka, aby trzymało stronę któregoś z rodziców (np. zdradzonego),

– szantażowanie drugiego rodzica alimentami.

W zarządzanej przez mnie kancelarii – poświęcamy szczególną uwagę na zrozumienie potrzeb Dziecka. W momencie rozpoznania i zrozumienia takich potrzeb, podejmujemy działania zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu. Przy prowadzeniu spraw dotyczących dzieci należy łączyć wiedzę prawną, psychologiczną, mediacyjną i płynącą z doświadczenia zawodowego i życiowego.

W sytuacji rozstania rodziców – właściwe zadbanie o prawidłowe uregulowanie i zabezpieczenie sytuacji prawnej dziecka – jest nie tylko prawem – ale obowiązkiem każdego z rodziców.

Dołącz do grupy na Facebooku,
Aby brać udział w webinarach

Chcę dołączyć