Czy warto zawierać ugody?

Przez całe nasze życie, świadomie, bądź nieświadomie stosujemy prawo, bądź jesteśmy jego podmiotami …. zawieramy umowy, nabywamy władzę rodzicielską, tworzy się ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, stajemy się spadkobiercami, współwłaścicielami nieruchomości itp.

W pewnych sytuacjach okazuje się, że jesteśmy zmuszeni, aby rozwiązywać pewne sytuacje prawne.

Takie sytuacje to np.:

– rozwód,

– dział spadku,

– sprawa o zapłatę,

– sprawa o odszkodowanie,

– sprawa o zniesienie wspólności,

– sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i wiele innych spraw.

Sprawę można rozwiązać polubownie – np. zawrzeć ugodę lub pozostawić ją do rozstrzygnięcia Sądowi.

Na czym polega zawieranie ugody?

Zawieranie ugody to osiągnięcie sytuacji wygrany – wygrany.( win- win) Rozwiązania najbardziej optymalnego i pożądanego. Coraz większa świadomość prawna społeczeństwa powoduje, że Klienci coraz chętniej szukają polubownych rozwiązań.

Zawieranie ugód jest z trudną sztuką i nie każdy może być beneficjentem takiego rozwiązania. Żeby zawrzeć dobrą ugodę trzeba spełnić kilka przesłanek.

Po pierwsze trzeba być świadomym tego, czego realnie można żądać. Zbyt wygórowane żądania, lub brak realnego uświadomienia sobie – co przysługuje drugiej stronie – często prowadzi do konfliktu i braku gotowości do zawarcia ugody.

Po drugie należy ustalić jakie straty emocjonalne będą towarzyszyły nam, kiedy zdecydujemy się pójść drogą konfliktu i procesu sądowego. Należy „wycenić” jaką wartością dla nas samych jest spokój, poczucie pewności i bezpieczeństwa nasze i naszych bliskich.

Po trzecie należy podjąć trud przeanalizowania kompleksowo sytuacji prawnej w jakiej się znajdujemy i doprowadzić do podpisania ugody, która w pełni zabezpieczy nasze interesy.

Czy warto zawierać ugody?

Odpowiedz brzmi TAK. Zawsze warto zawrzeć ugodę, porozumieć się, zakończyć sprawę i dalej żyć spokojnie. Dotyczy to małżonków, byłych małżonków, kontrahentów, pracowników, przedsiębiorców …..w zasadzie wszystkich.

Benefitami są: szybkie zakończenie sprawy, pewność rozstrzygnięcia – to jakie wynegocjujemy, wpływ na własne sprawy, a tym samym na własne życie, wpływ na treść ugody.

Te wszystkie powyżej opisane rozwiązania powodują, że lepiej dążyć do zawarcia ugody.

Czy zawsze można zawrzeć ugodę?

Oczywiście nie zawsze. W niektórych sytuacjach zawarcie ugody jest wykluczone. W szczególności wtedy, kiedy miałaby ucierpieć inna osoba, w szczególności dziecko.

Warunki ugody muszą być negocjowane w poszanowaniem siebie i drugiej strony, z otwartością umysłu (stron i pełnomocników) oraz osadzeniem danej sytuacji w realności.

Dołącz do grupy na Facebooku,
Aby brać udział w webinarach

Chcę dołączyć