Czy w celu orzeczenia opieki naprzemiennej konieczne jest porozumienie rodziców?

Czy w celu orzeczenia opieki naprzemiennej musi być zgoda obojga rodziców?

Na wstępie należy wyjść od tego, w dzisiejszych czasach model rodziny znacznie odbiega od modelu rodziny jaki znamy sprzed 30, czy 40 lat. Role w rodzinie również uległy zmianie. Nie mamy do czynienia z matką, która wyłącznie opiekuje się dziećmi i z ojcem, który pracuje od rana do wieczora, a dzieci widuje tylko jak już śpią.

Są matki, jak i ojcowie, którzy bardzo aktywnie i świadomie uczestniczą w życiu swoich dzieci. W sytuacji, kiedy rodzice dziecka decydują się na rozstanie – przychodzi czas na uregulowanie formalności związanych z rozstaniem.

Najlepszą formą załatwienia takiej sprawy jest osiągnięcie porozumienia. Aby do takiego porozumienia dojść należy być świadomym swoich praw i obowiązków związanych z własną sytuacją prawną i faktyczną.

Żeby być gotowym i odpowiednio dojrzałym do zawarcia porozumienia należy precyzyjnie, u kompetentnej osoby zorientować się jakie są prawa i obowiązki danej osoby.

Z czym tak naprawdę wiąże się opieka nad dziećmi?

Opieka nad dziećmi to w pierwszej kolejności OBOWIĄKI, a dopiero później prawa. Dotyczy to obojga rodziców.

Obowiązkiem każdego z rodziców jest:

– dbać o wychowanie i utrzymanie dziecka,

– dbać o prawidłwoy fizyczny, zdrowotny rozwój dziecka,

– dbać o psychiczny, prawidłowy, spokojny, komfortowy rozwój dziecka – w poczuciu bezpieczeństwa – zapewniając dziecku poczucie komfortu i dziecięcej beztroski.

Również obowiązkiem każdego z rodziców jest słuchać i wsłuchiwać się w realne potrzeby własnego dziecka. Starać się wdrożyć takie rozwiązania, aby to dziecko czuło się jak najbardziej komfortowo w takiej sytuacji.

W tym celu rodzice mogą:

– skorzystać z  konsultacji psychologicznej, czy terapii,

– zasięgnąć porady adwokata, zlecić adwokatowi prowadzenie sprawy,

– skorzystać z zajęć uświadamiających ich sytuację prawno – psychologiczną,

– skorzystać z mediacji.

Podjęcie starań obojga rodziców – może doprowadzić do zawarcia ugody. W ugodzie rodzicie określają sposób sprawowania opieki nad dziećmi, kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, sposób pokrywania uzasadnionych potrzeb dzieci – alimentów. W takiej ugodzie można ustalić zasady opieki naprzemiennej. Może być ona ustalona w proporcji 50/50 lub w innej, zgodnej z potrzebami dziecka.

Czy brak porozumienia wyłącza ustalenie opieki naprzemiennej?

W moim przekonaniu, takie rozwiązanie nie jest wyłączone. W takiej sytuacji Sąd musiałby ustalić, za pomocą dostępnych środków dowodowych – w tym opinii biegłych z zakresu psychologii, czy OZSS – czy orzeczenie opieki naprzemiennej byłoby zgodne z potrzebami dziecka. W szczególności – czy zapewnienie osobistej styczności z obojgiem rodziców (w sytuacji ich konfliktu) byłoby korzystniejsze dla rozwoju dziecka, niż znaczne ograniczenie kontaktu z jednym z rodziców.

Należy pamiętać, że w sytuacji, kiedy oboje rodzice są wydolni wychowawczo – w przypadku opieki naprzemiennej – dziecko zyskuje głęboką więź z każdym z rodziców – co jest wartością, której nie da się zmierzyć żadnymi liczbami.

Wychodząc z takiego założenia, należy uznać, że w każdej sprawie warto pochylić się nad możliwością zastosowania takiego rozwiązania, co oczywiście nie oznacza, że dla każdego dziecka będzie ono najlepsze.

Dołącz do grupy na Facebooku,
Aby brać udział w webinarach

Chcę dołączyć