Czy opieka naprzemienna jest możliwa?

Opieka naprzemienna – temat budzący wiele kontrowersji.

Jest to sposób sprawowania opieki – przez rodziców dziecka żyjących w rozłączeniu, polegający na wychowywaniu dziecka w czasie, który jest równoważny. Według założenia tego modelu – oboje rodzice mają taki sam wkład w wychowanie dziecka. Dziecko przebywa u rodziców np. 7/7. Tzn. 7 dni mieszka z matką, a 7 dni mieszka z ojcem.

Na wstępie moich rozważań chciałabym zauważyć, że nasze życie i modele społeczne ewoluują dużo szybciej, niż przepisy i rozwiązania prawne. Taka sytuacja dotyczy m.in. rozwiązań prawnych dotyczących szeroko pojętej kwestii dzieci – w sytuacji rozwodu, bądź rozstania rodziców.

Po pierwsze należy się zastanowić, czy takie rozwiązanie jest korzystne dla dziecka.

To zależy z pewnością od tego w jakiej rodzinie dziecko się wychowuje. Czy rodzice deklarują chęć sprawowania takiej opieki. Czy rodzice poprzez np. pracę, którą wykonują mają możliwość sprawowania takiej opieki. Czy mają odpowiednie ku temu warunki mieszkaniowe. Czy gwarantują możliwość kontynuowania przez dziecko nauki i funkcjonowania w tym samym środowisku edukacyjno – wychowawczym.

Powyżej postawione pytania, to tylko niektóre z tych, które należy postawić, aby odpowiedzieć czy opieka naprzemienna sprawdzi się w sytuacji danej rodziny.

Od jakiegoś czasu obserwuję znaczny wzrost orzeczeń, w których Sąd powierza opiekę ojcom. Kontakty z dziećmi są również szersze niż kiedyś. Praktykę adwokacką prowadzę od niemal 10 lat, a wcześniej na aplikacji pracowałam przez 3,5 roku w sądzie w charakterze etatowego aplikanta sądowego.

10 lat temu, podejście sądów, jak i moje do tego typu orzeczeń było dużo bardziej zachowawcze. Zasadą było orzeczenie miejsca pobytu dziecka przy matce, a ojciec mógł liczyć na widzenie dziecka, co 2 tygodnie w weekend. Nikt nie badał wówczas, jak wpływ na dziecko mają cechy osobowościowe danego rodzica i jego kompetencje wychowawcze. Również nikt nie badał – jaki wpływ to będzie miało na dziecko w przyszłości. Dziś zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo emocjonalne i wykształcenie w dziecku prawidłowych relacji z innymi ludźmi jest bardzo ważne. Są to instrumenty, które dziecko uzyskuje od swoich najbliższych.

To, czy te najbliższe osoby takie instrumenty posiadają – wynika z opinii biegłych Opiniodawczego Zespołu Specjalistów – bądź z opinii biegłych psychologów.

Bardzo istotny jest czas, w którym rodzice i dziecko uzyskają rozstrzygnięcie Sądu dotyczące sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Według mojego doświadczenia i opinii czas wydania przez Sąd orzeczenia odgrywa bardzo ważną role.

Zajmując się sprawami rodzinnymi, należy pamiętać, że w początkowej fazie konfliktu emocje są bardzo duże i nie pozwalają niejednokrotnie na podejmowanie trafnych decyzji. Cena jaką płacą dzieci – w niektórych przypadkach jest bardzo wysoka.

Warto również zasygnalizować – że istotna jest świadomość społeczna dotycząca opisanej powyżej tematyki. Wobec braku takiej świadomości, na zlecenie naszych Klientów niejednokrotnie sporządzamy opinie prawne dotyczące sytuacji związanej np. z zakresem władzy rodzicielskiej.

Myślę, że temat, który poruszyłam jest bardzo szeroki i warto pochylać się nad nim. Zwłaszcza, że wychowujemy przyszłe pokolenia i wszyscy społecznie jesteśmy za to odpowiedzialni.

Dołącz do grupy na Facebooku,
Aby brać udział w webinarach

Chcę dołączyć