Autorka

Honorata Janik -
Skowrońska

Zwolenniczka holistycznego podejścia do każdego etapu życia człowieka, w tym do rozstania. Twórca nurtu prawno-psychologicznego sztuka rozstania. Z pasją dzieli się swoją wiedzą i nieustannie podejmuje działania, aby usprawnić proces rozwiązywania spraw związanych z rozstaniem. Szczególną uwagę poświęca prawom dzieci i ich sytuacji prawnej i życiowej w sytuacji rozstania rodziców.

Od wielu lat łączy wiedzę prawną i psychologiczną. Cały czas poszerza swoją wiedzę, w tym psychologiczną poprzez studia podyplomowe, kursy, czy konferencje naukowe.

Jest prekursorką w łączeniu konsultacji prawnych z „superwizjami” psychologicznymi – w zakresie prowadzonych przez nią spraw. Ta praktyka była bazą do powstania nurtu sztuka rozstania.

Na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia napisała książkę, która stała się „biblią” rozstających się osób.

NOWOCZESNE PODEJŚCIE

Zawodowo adwokat,
wiodący specjalista
w zakresie prawa rodzinnego.

Wobec nowatorskich rozwiązań przez nią podejmowanych wielokrotnie doceniana i wyróżniana. Laureat w Konkursie Profesjonaliści FORBESA – zawody zaufania publicznego w kategorii ADWOKAT. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Wygłaszała opinie na temat opieki naprzemiennej na posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie RP.

Autorka wielu publikacji, w tym „Dziecko w centrum w sytuacji rozstania rodziców”, wydanej przez Gdynia Rodzinna.

#sztukarozstania
#dzieckowcentrum