Alienacja rodzicielska i jej oblicza

Nasze życie i rzeczywistość w jakiej żyjemy ma wiele wymiarów, płaszczyzn i kolorów.

Jedną z takich płaszczyzn, z jaką przyszło się mierzyć wielu rodzinom jest zjawisko alienacji rodzicielskiej.

W książce Sztuka rozstania – kiedy prawo idzie w parze z psychologią poświęciłam osobny rozdział alienacji rodzicielskiej. Podjęłam się trudu zwięzłego i obrazowego zdefiniowania tego terminu. „Alienacja rodzicielska to nadużywanie władzy rodzicielskiej oraz molestowanie mentalne dziecka, polegające na uniemożliwianiu lub utrudnianiu kontaktu dziecka z drugim rodzicem i jego rodziną”.

Alienacja rodzicielska, kiedy spotykamy ją w praktyce, budzi wiele skrajnych emocji. Niesie ze sobą wiele cierpienia i ofiar. Osobami, które płacą największe koszty, są dzieci. Dzieci te jeszcze nie wiedzą, że są ofiarami własnych rodziców.

Profesjonaliści zajmujący się zjawiskiem alienacji rodzicielskiej powinni skupić się na dzieleniu się wzajemnie swoja wiedza i łączeniu doświadczeń, tak aby poszukiwać drogi pomocy dzieciom i rodzinom dotkniętym tym zjawiskiem.

Miałam ostatnio zaszczyt uczestniczyć w rozmowie z Karen i Nickiem Woodall – autorami wielu książek m.in. Understanding Parental Alienation: Learning to Cope, Helping to Heal, światowej klasy terapeutami – specjalistami z zakresu alienacji rodzicielskiej. Muszę przyznać, że ich punkt widzenia uzupełnia moje rozważania na temat alienacji rodzicielskiej. Państwo Woodall wskazują, że alienacja rodzicielska prowadzi do „rozszczepienia tożsamości” alienowanego dziecka. Podkreślają również jak ważna jest rola sądu w sprawach, w których mamy do czynienia z alienacją rodzicielską.

Nie może budzić wątpliwości, że do zjawiska alienacji rodzicielskiej należy podchodzić interdyscyplinarnie. Nieodzowna jest w tym przypadku współpraca psychologiczno – socjologiczno – pedagogiczno – prawna. Bardzo dużą wagę przykładam do łączenia wiedzy prawnej z wiedzą psychologiczną.

Co robić, kiedy dochodzi do alienacji rodzicielskiej?

– Tylko szybkie, trafne i zdecydowane reakcje pełnomocników, sądów oraz terapeutów prowadzą do uwolnienia dziecka od „uścisku” alienacji,

– Stworzenie dziecku bezpiecznej przestrzeni do kontaktów i nawiązywania relacji z rodzicem alienowanym prowadzi do uzdrowienia.

Definicji czy koncepcji alienacji rodzicielskiej jest wiele. Prawdopodobnie każda z osób zajmująca się zawodowo tym zjawiskiem, w zależności od dzieciny (prawnik, psycholog, socjolog) widzi i wskazuje na trochę inna jej twarz. Alienacja rodzicielska ma bowiem wiele twarzy, a każda z tych twarzy jest kapryśna. Każde dziecko i każdy dorosły trochę inaczej przeżywa sytuacje, jakie spotykają go w życiu.

W książce Sztuka rozstania – kiedy prawo idzie w parze z psychologia poświęciłam cały rozdział alienacji rodzicielskiej. Opisałam tam mechanizmy działania alienacji, na podstawie znanych mi przypadków alienacji. Wiedzę czerpię z praktyki zawodowej, szkoleń, konferencji, jak również własnych obserwacji. Wyciągam wnioski i dziele się nimi z Państwem.

Zjawisko alienacji jest do tej pory nieodkryte. Wiele osób nie ma wiedzy, czym jest alienacja rodzicielska. Niektóre z tych osób same nie wiedza, że ja stosują.

Jedna z misji nurtu prawno – psychologicznego sztuka rozstania jest szerzenie wiedzy z zakresu alienacji rodzicielskiej i jej przeciwdziałanie.

Jeżeli zgadzasz się z tą misją, to znacz #sztukarozstania #dzieckowcentrum.

Razem zdziałamy więcej.

Dołącz do grupy na Facebooku,
Aby brać udział w webinarach

Chcę dołączyć