Media

Spotkanie eksperckie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Spotkanie eksperckie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 7 października 2019 r. podczas debaty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich omawiane były najważniejsze kwestie dotyczące sytuacji dziecka, podczas rozstania rodziców.
Ideą spotkania była wymiana poglądów i poszukiwanie potrzeb w zakresie ochrony interesów dzieci, podczas rozstania rodziców.
RPO Adam Bodnar, poprzez aktywne uczestnictwo w dyskusji, wyrażał poglądy,ale również w dociekliwy sposób dyskutował z przedstawicielami organizacji, które przybyły na spotkanie.
Stowarzyszenie Prawo Dziecka reprezentowane było przez adw. Honoratę Janik- Skowrońską, Pawła Borusewicza i Mikołaja Urbanowskiego.
Podczas spotkania wyrażono aprobatę, dla broszury “Dziecko w centrum w sytuacji rozstania rodziców” autorstwa adw. Honoraty Janik- Skowrońskiej, której treść znalazła się na stronie RPO.
Strony spotkania wyraziły chęć do dalszej współpracy, dla poprawy sytuacji dzieci, w tej trudnej dla nich sytuacji rozstania rodziców.

Related Posts

Dodaj komentarz