Artykuły

VI Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku – Prawo Rodzinne

Adwokat Honorata Janik- Skowrońska wygłosiła referat na temat „Ograniczenie władzy rodzicielskiej w kontekście konfliktu rodziców. Czy generowanie konfliktu jest nadużyciem władzy rodzicielskiej?”

Konferencja składała się z 4 paneli, podczas których najlepsi specjaliści z zakresu prawa i dziedzin pokrewnych związanych z rodziną wygłaszali swoje referaty.

Organizatorzy i prelegenci skupiali się na kompleksowym podejściu do tematu rodziny i zainspirowaniu siebie wzajemnie do podjęcia stosownych działań, zmierzających do poprawy sytuacji rodziny w kontekście stosowania prawa.

Tematy paneli to:

  • Rodzina jako ofiara przemocy,
  • Majątek w rodzinie,
  • Więzi w rodzinie,
  • Rodzina Międzynarodową.

Adwokat Honorata Janik- Skowrońska podkreślała w swoim wystąpieniu – rolę dziecka jako podmiotu, którego dobro musi być bezwzględnie brane pod uwagę w sprawach dotyczących określania władzy rodzicielskiej.

Interes dziecka zawsze wyprzedza interes rodziców. Wskazywała na historyczną wykładnię przepisów regulujących władzę rodzicielską, czy rozważała czy każdy konflikt rodziców uniemożliwia wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Dodaj komentarz